Er du en Excel-haj, der vil gøre en forskel i en organisation med dynamisk driftsøkonomi?

Gladsaxe Kommune

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen

Er du en Excel-haj, der vil gøre en forskel i en organisation med dynamisk driftsøkonomi?
Forebyggelsescentret og Træningscenter Gladsaxe søger en økonomikonsulent, der mestrer Excel og som har sans for at lægge store puslespil. Du ser driftsøkonomi som et essentielt styringsværktøj, der kan understøtte driften med den dynamik et delvist aktivitetsstyret budget bringer med sig. Du har et stort overblik og en værktøjskasse med struktureringsværktøjer, som du formår at bringe i spil blandt ledere og dine kollegaer. Du kan identificere nye udviklingsprojekter på økonomområdet fx relevante udgiftsanalyser.

Forebyggelsescentret og Træningscenter Gladsaxe har en bred vifte af tilbud indenfor forebyggelse, sundhedsfremme, ambulant genoptræning og døgnrehabilitering på 67 midlertidige pladser samt en række tilbud til seniorer: 23 plejeboliger, senioridræt, pensionistcafe og forskellige andre aktiviteter. Der er ansat omkring 220 medarbejdere og dertil kommer et stort antal frivillige, der på hver deres måde støtter op om de mange tilbud.
Vi har det sidste år været igennem en stor organisationsændring med henblik på at styrke den tværgående opgaveløsning, så borgerne oplever mere sammenhængende rehabiliteringsforløb på tværs af teams. Kerneopgaven er ”- at medvirke til, at alle borgere har mulighed for at leve et meningsfyldt og selvstændigt liv”.

Som økonomikonsulent vil du blive en del af Udviklings- og Administrationsteamet med reference til centerlederen, i teamet er der blandt andre kollegaer, der varetager debitorøkonomien og en del af kreditorfaktureringen. Forebyggelsescentret og Træningscenter Gladsaxe er en del af afdelingen Træning og Pleje i Social- og Sundhedsforvaltningen. Der vil derfor være et stort samarbejde med konsulenter i Økonomi & Styring, der varetager forvaltningens overordnede økonomistyring.

Stillingen er på 30-37 timer og ønskes besat den 1. september 2017 (eller hvis muligt gerne fra den 14. august). Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.

Hovedansvarsområder

 • Økonomiopfølgning – varetagelse af regnskab og budget
 • ”Oversættelse” af budgetter og regnskab til lederne så konsekvenser og muligheder bliver tydelige og handlekompetencer udvikles
 • Trækning af statistik fx lønstatistik til understøttelse af den daglige ledelse og de faglige indsatser
 • Justering og implementering af arbejdsflow vedr. driftsøkonomien lokalt, dvs. sikre at arbejdsgangene er så effektive som muligt og at de spiller sammen med afdelingen Økonomi & Styring
 • Kontakt til Økonomi & Styring vedr. budgetudmeldinger m.v.
 • Superbruger i Excel og i økonomisystemerne; herunder systemopsætning og undervisning af administrative medarbejdere samt ledere
 • Ad hoc administrative opgaver

Faglige kvalifikationskrav

 • Relevant akademisk uddannelse på minimum bachelorniveau fx cand. oecon., cand. polit. Du er evt. nyuddannet og ønsker et første job, hvor en grundig oplæring er en mulighed.
 • Kendskab til økonomiopfølgning – regnskaber og budgetter
 • Kendskab til kvalitetssikring, statistik og analysearbejde
 • Kendskab til optimering af arbejdsgange
 • Kendskab til politisk styrede organisationer

Spidskompetencer:

 • Excel på superbrugerniveau
 • It-flair fx i forhold til økonomisystemer
 • Stærk i kommunikation og formidling
 • Besidder stort overblik og en værktøjskasse med struktureringsværktøjer
 • Stillingen kræver endvidere stor forståelse for sundheds- og ældreområdet.

Personlige kvalifikationer

 • Engagement/motivation
 • Stabilitet og rettidig omhu i arbejdsindsats
 • Vilje og evne til selvstændigt at søge og anvende ny viden/nye metoder
 • Evner nytænkning på eget initiativ
 • Vilje til mobilitet mellem forskellige funktioner
 • Respekt for trufne beslutninger og fastsatte mål
 • Høj grad af selvstændighed samt stor ansvarsfølelse
 • Innovativ og positiv tilgang til opgaveløsning

Sociale kompetencer

 • Vilje og evne til at arbejde i teams eller sammen med medarbejdere på andre arbejdspladser i eller uden for kommunen
 • Kommunikative evner
 • Oplever samarbejde – monofagligt såvel som tværfagligt – som bærende element i opgaveløsningen
 • Bidrager positivt til trivsel og arbejdsmiljø

Hvis du skulle have uddybende spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte økonomisk konsulent Kerstin Roberts på telefon 39 57 52 24 eller centerleder Anita Haag på telefon 52 24 33 11.

Ansøgningsfrist
2. juli.

Ansættelsessamtaler finder sted den 5. juli.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 02.07.2017

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Administration
Medicinal & Sundhed
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Administration
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Organisation & Forening
Socialvæsen
Økonomi & Forvaltning


Opslag oprettet d. 19.06.2017, sidst opdateret d. 19.06.2017
Gladsaxe Kommune - hurtig overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Placering
Rådhuset, Rådhus Allé
2860 Søborg
Branche

Kommuner

Kommunerne er meget forskellige, men løser alle offentlige serviceopgaver inden for skole, ældrepleje, sundhed, veje og anlæg, kultur og anden borgerservice.

Logo: Gladsaxe Kommune
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Gladsaxe Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


http://ruc.jobbank.dk/job/1022507/
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT