flere søgemuligheder

Hvordan sikrer man fortsat overlevelse i en verden i konstant forandring?

  Sparringspartnerne
  Studieprojekt/speciale
  Storkøbenhavn

Kort beskrivelse af problemstillingen

Formålet med undersøgelsen er at belyse hvad man i små og mellemstore virksomheder bør og kan gøre for at modvirke eller afbøde konsekvenserne af en såkaldt ”disruption”.

Uddybende beskrivelse af problemstillingen

Mange virksomheder, der i en årrække har haft succes med et produktprogram eller en service, reagerer alt for sent, når en såkaldt ”disruption” opstår.

”Disruption” eller ”forstyrrende innovation” er innovation, der ændrer grundlæggende på et eksisterende markeds spilleregler. ”Disruption” er typisk med til at fortrænge en tidligere teknologi og erstatte den med en ny. Man kan også beskrive det som innovation, der forbedrer et produkt eller en service på en måde, som markedet ikke forventer. Velkendte eksempler herpå er Nokia med smartphones, Blockbuster med filmudlejning, Kodak med foto/film og mange, mange flere.

Det ønskes nu belyst, hvordan man bør indrette sin virksomhed organisatorisk herunder researchmæssigst med ovennævnte i baghovedet. Hvem følger f.eks. megatrends?

Hvad bør ledelsen, inkl. bestyrelsen, gøre for at være parat til at foretage de nødvendige og mange gange ubehagelige beslutninger for at imødegå disse udfordringer?

Til yderligere belysning af problematikken oplyses det, at store virksomheder med kapitalressourcer i dag forsøger at imødegå ”disruption” af deres traditionelle forretning ved at etablere separate enheder, der har til formål at pege på andre forretningsmodeller inden for ens kerneområde. Disse aktiviteter gennemføres som regel med personer af anden uddannelsesmæssig baggrund end dem, man normalt ville ansætte.

Problemstillingen i denne opgave omhandler udelukkende små og mellemstore virksomheder og altså IKKE store koncerner med kapital i ryggen.

Målsætningen med opgaven er at få udviklet nogle retningslinjer for, hvordan man med begrænsede ressourcer bedst muligt kan imødegå den omtalte udvikling.

Slutteligt ønskes der redegjort for, hvordan en sådan virksomhed håndterer en ”disruption”-proces med størst mulig succes, når først den er indtrådt.

Konklusionerne fra opgaven tænkes – i samspil med mange andre redskaber - brugt fremadrettet i netværkets sparringsforløb. En fremlæggelse af konklusionerne tænkes endvidere gennemført på Sparringspartnernes Årsmøde i foråret 2017 - gerne fremført af gruppen bag opgaven.

Beskrivelse af virksomheden

Virksomheden er i dette tilfælde et netværk ved navn Sparringspartnerne.

Sparringspartnerne består af omkring 40 erfarne erhvervsledere, der tilbyder 20 timers gratis sparring til iværksættere og virksomheder. Sparringspartnernes overordnede formål er at bidrage til vækst i virksomheder og skabe arbejdspladser i Danmark.

Uddybende beskrivelse af virksomheden

Der er et stort potentiale i mange danske virksomheder, og det er Sparringspartnernes mission at hjælpe iværksættere og virksomhedsejere med at realisere dette potentiale.

Det gør netværket primært gennem tilknytning af en sparringspartner til virksomheden og dennes ledelse. Sparringspartneren tilknyttes virksomheden i en aftalt periode, hvor sparringspartneren indgår i et tæt samarbejde med virksomhedens ledelse om at skabe den ønskede vækst. Vi ved, at den rigtige professionelle sparring øger overlevelsesraten og væksten i virksomheder, og vi arbejder helt enkelt på at fremme konkurrenceevnen og forbedre konkursstatistikken i Danmark.

Sparringspartnerne tilbyder non-profit at få en sparringspartner tilknyttet virksomheden i en aftalt periode, hvor parterne sammen arbejder målrettet for at skabe den ønskede vækst og udvikling i virksomheden.

Netværkets målgruppe er start-ups og SMV’er i Danmark.

For at komme i betragtning skal virksomheden som hovedregel enten være etableret med aktiv drift eller være et skalérbart iværksætterprojekt.

Ønsker du at få udleveret kontaktoplysningerne, så skriv en mail til


Opslagstype

Studieprojekt/speciale

Geografi

Storkøbenhavn

Uddannelse

Administration
Økonomi & Revision
Marketing & Business
Sprog, Media & Kommunikation
Undervisning & Pædagogik
Humaniora
Samfundsvidenskab
Human Resources
Organisation & Ledelse

Arbejdsområde


Fejlmeld opslaget
 
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)