Et forbedret tværsektorielt samarbejde for borgere/patienter med KOL

KOL kompetencecenter

Studieprojekt/speciale
Storkøbenhavn
Østsjælland

Om KOL kompetencecenter

KOL kompetencecenter er et kompetence- og videnscenter. Vi bidrager med at styrke og udvikle det tværsektorielle samarbejde til gavn for borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle i Region Sjælland.

KOL kompetencecenter har en række indsatser til sundhedsprofessionelle, borgere og pårørende. Det er bl.a. rådgivningstelefon, undervisning, selvbehandlingsplaner og tværfaglige indsatser for at mindske forebyggelige indlæggelser. KOL kompetencecenter er et regionalt projekt under Region Sjælland. Du kan få mere viden om kompetencecenteret og indsatser på vores hjemmeside: www.regionsjaelland.dk/kolcenter.

KOL kompetencecenter har tre fuldtidsansatte medarbejdere, heraf to sygeplejersker og en kandidat i folkesundhedsvidenskab. Desuden er der endnu en sygeplejerske på deltid. I kompetencecenteret har vi en positiv tilgang og et fælles mål om, at alt hvad vi gør i sidste ende skal være til gavn for borgere med KOL.

Problemstillinger

Vi har flere forslag til problemstillinger, og der kommer løbende nye områder, vi ønsker undersøgt. Kontakt os derfor gerne for at høre nærmere. Herunder finder du nogle problemstillinger som vi pt. er interesserede i.


1. Selvbehandlingsplan i et brugerperspektiv

Selvbehandlingsplanen er et sundhedspædagogisk værktøj, der tager udgangspunkt i borgerens symptomer. Selvbehandlingsplan kan hjælpe borgeren til at opnå viden, overblik og mestringsevne til at observere egne symptomer og reagere hensigtsmæssigt ved brug af tillærte øvelser, behandling, ændring af vaner og håndtering af angst.

Selvbehandlingsplanen indikerer hvilke indsatser borgeren kan iværksætte for at undgå sygdommen forværres. Planen er individuel og kan indeholde anbefalinger om bl.a. fysisk aktivitet, praktiske opgaver i hjemmet, kost, medicin og hvornår man skal kontakte læge. Det er borgerens redskab og den udarbejdes i samarbejde mellem en sundhedsprofessionel og borgeren selv.

Læs mere om selvbehandlingsplan her.

Selvbehandlingsplanen er et nyt værktøj, og derfor ønskes indblik i brugeres erfaringer hermed. I Norge er der udviklet en lignende selvbehandlingsplan, og i Norge er selvbehandlingsplanen mere anvendt og der er udført forskning, som kan inddrages i projektet.

Med denne problemstilling ønsker vi indsigt i erfaringer med selvbehandlingsplanen i en dansk kontekst. Empirien vil være interviews med borgere, der har en selvbehandlingsplan og eventuelt sundhedsprofessionelle, der arbejder med selvbehandlingsplaner.

2. Tværsektorielt samarbejde mhp. at undgå forebyggelige indlæggelser

Der er et stigende fokus på at øge det tværsektorielle samarbejde på tværs af kommune og sygehus med henblik på at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser (en forebyggelig indlæggelse er en indlæggelse der ikke er behandlingskrævende ved et sygehus, men kan foregå i patientens eget hjem). At mindske forebyggelige indlæggelser er desuden en indikator i de nye ”Nationale Mål for Sundhed”. Men hvad gøres der i praksis for at mindske forebyggelige indlæggelser?

KOL kompetencecenter laver indsatser for borgere, der har mange indlæggelser. Indsatsen er individuel og kan handle om kompetenceløft af de sundhedsprofessionelle omkring borgeren. Det kan også være en selvbehandlingsplan til borgeren eller vejledning til borger og pårørende om, hvordan de kan forholde sig under en forværring.

Læs mere om indsatsen her.

KOL kompetencecenter har positive erfaringer med at mindske antallet af forebyggelige indlæggelser, men har ikke undersøgt, hvordan denne indsats opleves blandt de sundhedsprofessionelle (bl.a. i kommuner og på sygehuse). Derfor ønsker vi en kvalitativ undersøgelse af oplevelser med kompetencecenterets indsats om forebyggelige indlæggelser blandt relevante sundhedsprofessionelle i kommuner og på sygehuse.

3. Pårørendes rolle i telemedicin

Der satses i stigende grad på telemedicin i det danske sundhedssystem og mange kommuner og sygehuse er i gang med telemedicinske projekter. Telemedicin i forhold til KOL står desuden for at skulle udrulles til hele landet, idet det er besluttet at der skal der være en landsdækkende telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL inden udgangen af 2019.

Samtidig er der et stigende fokus på at inddrage pårørende til kronisk syge i behandlingsforløbet. At pårørende er med i forløbet kan bl.a. medvirke til større tryghed for både patient og pårørende, større forståelse for patientens individuelle behov og færre fejl i behandlingen.

Med den kommende udrulning af telemedicin, ændres strukturer og praksisser for, hvordan pårørende kan indgå og inddrages i forløbet. Med den kommende telemedicinske løsning er det derfor interessant at undersøge, hvilken betydning telemedicin har for pårørende, samt hvordan pårørende bedst inddrages i en telemedicinsk løsning. Der ønskes en kvalitativ undersøgelse af pårørendes erfaringer med telemedicin.

Ønsker til samarbejdsform

Der vil blive udarbejdet en samarbejdsaftale for projektsamarbejdet. KOL kompetencecenter formidler kontakt til informanter. Det kan være borgere / patienter med KOL eller sundhedsprofessionelle afhængigt af hvilken problemstilling og vinkel, der vælges.

KOL kompetencecenter samarbejder gerne med flere grupper af studerende, der arbejder med forskellige problemstillinger og temaer inden for KOL kompetencecenters indsatser.

Relevante studieretninger

Projekterne henvender sig til kandidatstuderende ved folkesundhedsvidenskab, sundhedsfremme og sundhedsstrategier, sociologi og antropologi.

Ønsker du at få udleveret kontaktoplysningerne, så skriv en mail til


Løbende ansøgningsfrist

Studieprojekt/speciale
Storkøbenhavn
Østsjælland
Medicinal & Sundhed
Samfundsvidenskab
Ingen angivet


Opslag oprettet d. 30.06.2016, sidst opdateret d. 13.12.2016
Studie- og Karrierevejledningen – RUC - hurtig overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Placering
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Branche

Forskning & Uddannelse

Vi lever af at sælge know-how, og vi bliver stadig bedre til det. Det sørger lærerne for.

Logo: Studie- og Karrierevejledningen – RUC
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:
https://www.ruc.dk/uddannelse/studie-og-karrierevejledning-paa-ruc/

Studie- og Karrierevejledningen – RUC i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


http://ruc.jobbank.dk/job/874668/
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT