Speciale eller semester projekt med Hepper Planet - imaginary play for everyday

Hepper Planet

Studieprojekt/speciale

Interesserer du dig for pædagogik og udviklingen af børns kompetencer? Og synes du, at field study er sjovt? Så kan denne undersøgelse være lige noget for dig! Læs med her:

Kort beskrivelse af problemstillingen
Hepper Planet har udviklet et helt nyt koncept til børnehavebørn, hvor udviklingen og understøttelse af empati og rummelighed er i centrum. Den pædagogiske tilgang til emnet er unik og ikke set før.
Hepper Planet søger nu derfor en eller to kandidatstuderende, som synes det kunne være spændende at undersøge og skrive om dette nye tiltag. Projektet vil dreje sig om undersøgelse af brugen af konceptet i en eller flere daginstitutioner/skoler, og resultatet af specialet vil blive brugt til teoretisk understøttelse af tilgangen samt videreudvikling af konceptet.

Om konceptet
Konceptet består af 8 forskellige figurer, som hver især har en meget karikeret personlighed. Figurerne er udformet som hånddukker og udklædningstøj. Institutionen/skolen får udleveret et komplet sæt med hånddukker, udklædningstøj og historiekort. På historiekortene er der små fortællinger med konflikter mellem de forskellige figurer med varierende fokusområder. Med hånddukker på hænderne, fortæller pædagogen historien fra historiekortet, og dermed levendegøres hånddukkerne. Efterfølgende taler de i gruppen om, hvordan figurerne interagerer, og hvordan de evt. kunne have håndteret situationen anderledes. Efter en periode, når pædagoger og børn er blevet godt bekendte med figurerne, kan børnene få lov til at iklæde sig udklædningstøjet, således at de kan udfordres til at overveje, hvordan en anden personlighed ville agere i en given situation. Herved stimuleres barnets sociale kompetencer og evnen til at forstå egen og andres adfærd vha. mentaliseringsevnen. På denne måde styrkes børnenes sociale samspil og interaktion, og der arbejdes gennem leg til forståelse og rummelighed overfor andres adfærd.

Uddybende beskrivelse af virksomheden
Hepper Planet er en opstartsvirksomhed fra 2015, som startede med at designe, producere og sælge udklædningstøj og siden hen de matchende hånddukker. Udviklingen af konceptet til børnehaver blev igangsat i sommeren 2016, og der har været mange positive tilbagemeldinger på dette unikke koncept. Derfor ønskes der nu en mere praktisk og teoretisk undersøgelse af idéen. Hepper Planets koncept skal bidrage til at inspirere, styrke og stimulere institutionernes pædagogiske arbejde med at ruste børnene til skolernes fokus på inklusion ved at hjælpe dem med at navigere blandt forskelligheder.

Ønsker til samarbejdsform
Du vil fungere som eksperten indenfor dit felt, og Hepper Planet vil sørge for at stille viden, kontakter og erfaring til rådighed og sikre, at vores samarbejde har de bedst tænkelige forhold. Ønsket er, at der skal udføres en empirisk og teoretisk funderet analyse af konceptet i brug, som munder ud i viden om, hvad der fungerer hhv. godt og skidt, samt hvilke justeringer der evt. bør foretages. Med andre ord, den viden, som Hepper Planet har behov for, er hvordan pædagogerne tager konceptet til sig og bruger det i deres pædagogiske arbejde med børnene.

Formål og metode
Formålet med undersøgelsen er, at optimere konceptet og videreudvikle det,
således at det bliver tydeligere for pædagogerne, hvordan det kan anvendes i den pædagogiske praksis – altså gøre konceptet mere brugervenligt så børnene i sidste ende responderer bedre på det.
Hovedfokus vil være pædagogernes brug af konceptet og optimering af brugen. I anden række kommer børnenes interaktioner i og læring ved brug af konceptet. Metodisk vil der være mulighed for at udføre undersøgelsen ved at observere brugen af konceptet i praksis og efterfølgende supplere med et
fokusgruppeinterview med pædagogerne om brugen af konceptet – hvad fungerer godt, hvad fungerer skidt. En receptionsundersøgelse kunne være interessant.


Forløb
Vi vil starte med et intromøde, hvor vi forventningsafstemmer dine og Hepper
Planets ønsker til fokus og mål. Med afsæt i disse, vil rammerne for den endelige problemformulering blive skabt, og du/I vil naturligvis selv have stor indflydelse på tilrettelæggelsen af projektet/specialet.
Hepper Planet har arrangeret en testperiode i en daginstitution i Dragør fra februar/marts 2017, hvor du/I kan deltage som observatører.

Ønsker du at få udleveret kontaktoplysningerne, skal du sende en mail til


Løbende ansøgningsfrist

Studieprojekt/speciale
Ingen angivet
Administration
Humaniora
Samfundsvidenskab
Undervisning & Pædagogik
Ingen angivet
Fejlmeld opslaget


Opslag oprettet d. 13.12.2016, sidst opdateret d. 13.12.2016
Studie- og Karrierevejledningen – RUC - hurtig overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Placering
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Branche

Forskning & Uddannelse

Vi lever af at sælge know-how, og vi bliver stadig bedre til det. Det sørger lærerne for.

Logo: Studie- og Karrierevejledningen – RUC
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:
https://www.ruc.dk/uddannelse/studie-og-karrierevejledning-paa-ruc/

Studie- og Karrierevejledningen – RUC i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


http://ruc.jobbank.dk/job/944186/
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT