flere søgemuligheder

Hvordan forbedrer vi kommunikationskanalerne for at optimere Crypteras interne kommunikation?

  Cryptera
  Studieprojekt/speciale
 

Kort beskrivelse af problemstilling
Formålet med undersøgelsen er at effektivisere og målrette Crypteras interne kommunikation ved angivne fokusområder, så vi opnår en sammenhængende og integreret kommunikation igennem hele organisationen.

Uddybende beskrivelse af problemstilling
Cryptera har gennem de seneste år arbejdet meget struktureret og målrettet med udviklingen af organisationskulturen herunder Mission, Vision og værdier. Vi gennemfører løbende kulturmålinger for at sikre, at virksomheden arbejder mod den overordnede fælles ledestjerne for 2020. Der måles både på ”bløde” områder som ledelse og team/afdeling/individ samt flere konkrete områder som økonomi, produkter, kvalitet og forretningssystemer.
På baggrund af faldende score i kulturmålingen i efteråret 2015 valgte Cryptera i maj/juni 2016 i tæt samarbejde med firmaet Intenz (som også laver vores kulturmålinger) at foretage et servicetjek af Crypteras interne kommunikation. Resultatet viste bred enighed blandt medarbejderne, at Crypteras interne kommunikation halter og derfor ønskes forbedret på en række konkrete områder. Cryptera har derfor nedsat fokusgrupper, som arbejder på at forbedre nedenstående områder:

  • Forbedre kommunikationen og samarbejde på tværs
  • Styrke den strategiske ledelseskommunikation
  • Udbrede ideen om den kommunikerende medarbejder
  • Tilpasning og forbedring af de interne kommunikationskanaler og værktøjer

Cryptera vil derfor gerne indlede et samarbejde med en gruppe RUC studerende, som har til formål at analysere Crypteras interne kommunikationskanaler fx:

  • Hvilke kanaler fungerer?
  • Hvordan sikres kanalerne til at spille sammen mod fælles mål?
  • Hvordan sikres alle medarbejdere får den rette information og kan tilegne sig den?
  • (Medarbejderne har forskellige informationsbehov, læsefærdigheder og foretrukne kanaler)

via disse observationer og en kvalitativ undersøgelse (interviewe medarbejderne), udarbejdes en rapport som giver gruppens strategiske bud på hvilket optimalt kanalmiks der er det rette for Cryptera at anvende, og som er et skridt til understøtning af Crypteras interne kommunikationsstrategi.

Beskrivelse af Cryptera A/S
Cryptera er en produktionsvirksomhed, som har mere end 30 års erfaring i at udvikle, producere og sælge elektroniske betalingsløsninger, der overalt i verden anvendes i hæveautomater (ATM´s) og i selvbetjente betalingsløsninger. I Danmark er Cryptera mest kendt for at have udviklet de velkendte sort-røde Dankort terminaler.

Cryptera er global markedsleder inden for Encrypting PIN Pads (EPPs eller sikre PIN-tastaturer). Cryptera udvikler, slutmonterer og tester selv alle produkter in-house. Det gælder for såvel hardware, som software, idet der stilles massive krav til sikkerhed, kvalitet og driftsstabilitet.

Cryptera har en klar ambition om at være en vækstvirksomhed med en forventet vækst på 15 % pr. år.

Ledelsens vision er et omsætningsmål på 600 mio. dkk. I 2020. Dette mål betyder, at organisationen på alle måder skal struktureres og udvikles frem mod 2020.

Cryptera har ca. 92 ansatte, og det er ledelsens forventning at fordoble antallet af medarbejdere i takt med at vækstmålene opfyldes.

Ønsker til samarbejdsform
Vores mål er at finde en gruppe på 2-5 studerende, Hvis det i udvælgelsesforløbet viser sig, at der er flere stærke grupper, vil vi holde døren åben for at samarbejde med flere.
Til brug for udvælgelsen er det vores forventning, at hver gruppe udarbejder et 1-2 siders skriftligt oplæg – herefter indkaldes grupperne til samtale, og vi udvælger den eller de grupper, vi vurderer passer bedst til projektet.
Den eller de udvalgte grupper vil referere til fokusgruppen ”Intern kommunikationsstrategi”. Opstarten vil blive via et møde, hvor der foretages en gensidig forventningsafstemning (tidsforbrug, m.m.).

De kvaliteter, som vi håber at finde hos den/de udvalgte grupper, er: Friske øjne på området, unge som har fingeren på pulsen og tør være nytænkende og proaktive.

Ønsker du at få udleveret kontaktoplysningerne, skal du sende en mail til


Opslagstype

Studieprojekt/speciale

Geografi

Uddannelse

Sprog, Media & Kommunikation
Humaniora
Human Resources
Organisation & Ledelse

Arbejdsområde


Fejlmeld opslaget
 
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)