Analyse af cost benefit, selvstændighed og livskvalitet efter ophold på Neurorehabilitering Selma Ma

Selma Marie

Studieprojekt/speciale
Storkøbenhavn

Kort beskrivelse af problemstillingen:

Formålet er at lave en analyse / database over fraflyttede beboere, til brug for dokumentation af udbyttet af neurorehabilitering på Selma Marie.

Uddybende beskrivelse af problemstillingen:

Nogle kommuner efterspørger om vi kan dokumentere effekten af vores arbejde, på kort- og på langt sigt. Vi har en klar formodning om, at når beboerne har boet på Selma Marie imellem et til tre år, får de et liv med større grad af selvstændighed og livskvalitet, men de bliver også billigere for kommunerne på lang sigt. Især det sidste punkt er kommunerne meget interesseret i at få belyst. Vi er det eneste neurorehabiliteringstilbud på Sjælland, og vores takster afspejler at vi er højt specialiseret tilbud, med mange dygtige medarbejdere. Nogle kommuner fravælger os, og tilbyder rehabilitering i egen kommune, da de ofte selv kan gøre det billigere, men spørgsmålet er om kvaliteten og udbyttet bliver det samme?

Vores påstand er, at det er meget vigtigt at de unge er sammen med andre unge, og at den højt specialiserede indsats organiseres som et koordineret helhedsorienteret forløb, hvor der arbejdes tværfagligt omkring den unge.

Vi mener at beboerne på langt sigt bliver billigere for kommunerne, hvis de tilbydes kvalificeret neurorehabilitering i de rette rammer, med de rette fagpersoner og på rette tid (Så hurtigt som muligt efter hjerneskaden) I kan bl.a. læse mere i nedenstående link, som beskriver Katrine Larsens kandidatuddannelse i psykologi på Aalborg Universitet, hvor hun skrev speciale om, hvordan unge med erhvervet hjerneskade kommer videre og får et godt liv. https://hjerneskadet.dk/forskningspris-til-speciale-om-unge-med-erhvervet-hjerneskade/

Vi vil gerne have opbygget en database til brug for at evaluere/dokumentere vores indsats, når beboerne er fraflyttede. Måske med opfølgning hvert 5. år eller lignende.

Følgende spørgsmål kunne fx være relevante at stille de fraflyttede beboere:

  • Hvordan forsørges de?
  • Hvilken beskæftigelse har de?
  • Hvor mange timers støtte har de behov for om ugen?
  • Hvordan er deres fritidsliv?
  • Hvordan er deres netværk?
  • Osv.

Beskrivelse af virksomheden:

Neurorehabilitering Selma Marie er et højt specialiseret botilbud for unge mennesker med erhvervet hjerneskade. Vi er et § 107 tilbud (Serviceloven, midlertidigt tilbud) med plads til 12 beboere.

Vi har eksisteret siden 1998, først under Frederiksborg Amt, dernæst under Hillerød Kommune. I dag er vi er en selvejende institution under Mariehjemmene og modtager borgere fra hele Sjælland.

Formålet med opholdet er at rehabilitere unge mennesker med en erhvervet hjerneskade til fremover at leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser.

Neurorehabiliteringen er tværfaglig i forhold til botræning, optræning af færdigheder, kompenserende strategier, socialisering, vedligeholdelse og genoptræning af fysisk funktionsniveau, kommunikation, beskæftigelses- eller uddannelsesmæssigafklaring.

Den højt specialiserede indsats organiseres som et helhedsorienteret forløb koordineret med indsatser på sundheds- og beskæftigelsesområdet, med henblik på at understøtte tilbagevenden til et så selvstændigt hverdagsliv som muligt.

Neuropsykolog, audiologopæd, ergoterapeuter, neuropædagoger, fysioterapeuter og socialrådgivere samarbejder i tværfaglige teams omkring den enkelte beboer, og medarbejderne har et indgående kendskab til, og mange års erfaring med, rehabilitering af unge mennesker med erhvervet hjerneskade.

Ønsker til samarbejdsform:

Vi ønsker at samarbejde med studerende indenfor et relevant studie ift. vores problemstilling. Vores arbejdssprog er dansk.

Ønsker du at få udleveret kontaktoplysningerne, skal du sende en mail til


Løbende ansøgningsfrist

Studieprojekt/speciale
Storkøbenhavn
Administration
Humaniora
Medicinal & Sundhed
Samfundsvidenskab
Ingen angivet
Fejlmeld opslaget


Opslag oprettet d. 16.05.2017, sidst opdateret d. 23.06.2017
Studie- og Karrierevejledningen – RUC - hurtig overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Placering
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Branche

Forskning & Uddannelse

Vi lever af at sælge know-how, og vi bliver stadig bedre til det. Det sørger lærerne for.

Logo: Studie- og Karrierevejledningen – RUC
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:
https://www.ruc.dk/uddannelse/studie-og-karrierevejledning-paa-ruc/

Studie- og Karrierevejledningen – RUC i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


http://ruc.jobbank.dk/job/1005986/
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT