Ph.d.-stipendium (3 år) i Gymnasieforskning; Teoretisk pædagogikum - ved Institut for Mennesker og teknologi

Roskilde Universitet (RUC)

Ph.d. & forskning
Nordjylland
Østjylland
Østsjælland

Ph.d.-stipendium (3 år) i Gymnasieforskning; Teoretisk pædagogikum - ved Institut for Mennesker og teknologi, Roskilde Universitet

Institut for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol og Ph.d. programmet for Læring, arbejdsliv og social innovation, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet.

Med henblik på at styrke Gymnasieforskningen og viden om de faglige felter i og omkring teoretisk pædagogikum udbydes fire ph.d.-stipendier til besættelse i efterår 2017 og senest 1. februar 2018.

Teoretisk pædagogikum er en national postgraduat pædagogisk uddannelse af lærere ved de gymnasiale uddannelser; eux, hhx, htx, hf og stx. Uddannelsen udbydes i et konsortium bestående af Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. De fire stipendier er fordelt på de fire deltagende universiteter som angivet nedenfor.

Bemærk, at man kun kan ansøge ud fra de fulde opslag på institutionernes hjemmesider som angivet. Ansøgningsfristen til alle stipendier er den 1. september 2017.

1) Ph.d.-stipendium (3 år) ved Institut for Mennesker og teknologi, Roskilde Universitet.
Der ønskes ansøgninger der falder inden for et af følgende tre områder:
· Lærerarbejdets udfordringer og læreridentitet i de gymnasiale uddannelser.
· Fagforståelse og udvikling af tværfaglig undervisning
· Forsøgs- og udviklingsarbejde med problemorienteret undervisning

Opslag ses nederst i dette opslag.

2) Ph.d.-stipendium (3 år) ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet.
Der ønskes ansøgninger med et projekt inden for følgende områder:
· Gymnasiereformens fagdidaktiske perspektiver
· Formativ evaluering i gymnasieuddannelserne

Se det fulde opslag her: http://sdu.dk/servicenavigation/right/ledige_stillinger/PHD

3) Ph.d.-stipendium (3 år) ved Institut for Planlægning, Aalborg Universitet.
Der ønskes ansøgninger inden for det erhvervsgymnasiale område og der ønskes et projekt, der undersøger en eller flere af de erhvervsgymnasiale uddannelser. Eksempelvis en undersøgelse af uddannelsernes dannelsesperspektiv, uddannelsernes mulighed for at udvikle studiekompetencer og uddannelsernes vidensindhold eller forskellige kombinationer heraf.

Se det fulde opslag her: http://www.kommunikation.aau.dk/phd/opslag

4) Ph.d.-stipendium (3 år) ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet.
Der ønskes ansøgninger der skriver sig ind i forhold til et af følgende emner:
· Betydningen af tværfaglige kompetencer (jf. gymnasie-reformen) ift. en eller flere fagligheder
· Potentialer og udfordringer i elev-involverende undervisningsformer

Se det fulde opslag her: http://talent.au.dk/phd/arts/open-calls/

Den ph.d.-studerende indskrives ved Ph.d.-programmet for Læring, arbejdsliv og social innovation ved Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

Arbejdsopgaver:
Et ph.d.-forløb strækker sig typisk over tre år og indebærer bl.a., at den studerende:
- gennemfører et selvstændigt forskningsprojekt under vejledning,
- udarbejder en ph.d.-afhandling på baggrund af dette projekt,
- deltager i forskerkurser sv.t. 30 ECTS,
- varetager undervisnings- og/eller anden formidlingsvirksomhed.

Kvalifikationer:
For at komme i betragtning til indskrivning og ansættelse som ph.d.'er skal du have en kandidatgrad.

Ph.d.-stipendium (3 år) ved Institut for Mennesker og teknologi, Roskilde Universitet. Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
På Roskilde Universitet bliver du del af en arbejdsplads, der lever af at udvikle mennesker og deres viden, og som har en lang tradition for at tænke utraditionelt og nyt.

Institut for Mennesker og Teknologi bedriver forskning og undervisning i skæringsfelterne mellem human-, samfunds-, sundheds- og it-videnskabelige samt planlægnings-, interventions- og designorienterede fagområder

Projektbeskrivelsen skitserer for det første projektets genstandsfelt, for det andet de metoder, der tænkes anvendt, og for det tredje de teoretiske tilgange, der bringes i spil. Formålet med projektbeskrivelsen er at give ph.d.-skolen mulighed for at vurdere kvaliteten af projektet, herunder hvilke vejledningsmuligheder, det rummer, og hvorvidt det kan gennemføres indenfor de tids- og ressourcemæssige rammer, der knytter sig til en treårig ph.d.-uddannelse. Tidsplanen spiller i denne forbindelse en særlig rolle som grundlag for at afgøre, om ansøgeren har en realistisk vurdering af, hvad der kan nås på tre år. Projektbeskrivelsen er på max. 8 sider

Budgettet er ikke et lønbudget, men et budget over særlige udgifter - enten relateret direkte til projektet (interview-transskription, kørsler på Danmarks Statistik etc.) eller særlige udgifter til udlandsophold i forbindelse med uddannelsen.

Da al empiri er på dansk er det en forudsætning at man kan læse, tale og skrive dansk.

Du kan læse om Institut for Mennesker og Teknologi på https://ruc.dk/institut-mennesker-og-teknologi

Om Ph.d.-Skolen for Mennesker og Teknologi og Ph.d.-programmet for Læring, arbejdsliv og social innovation på https://ruc.dk/phduddannelse

Om instituttets forskningsgrupper og -programmer på
https://ruc.dk/forskning-pa-institut-mennesker-og-teknologi

Uddybende information om ph.d.-program og ph.d.-uddannelse ved programleder Niels Warring,

Uddybende ansøgningsinformation kan fås ved henvendelse til akademisk koordinator Mikael Meldstad, Ph.d.-skolen ved Institut for Mennesker og Teknologi,

Ansættelse:
Du bliver ansat i henhold til overenskomsten mellem finansministeriet og AC. Vi ser gerne, at du kan starte snarest muligt.

Ansøgning:
For at søge stillingen: Gå ind på RUC’s hjemmeside (https://ruc.dk/node/185). Klik på knappen ”Søg stilling her” under stillingsopslaget.

Ansøgningen skal indeholde:

  • CV,
  • Resumé af projektbeskrivelsen,
  • Projektbeskrivelse,
  • Eksamensbeviser,
  • Specialeudtalelse(r),
  • Tidsplan,
  • Budget,
  • Dokumentation for erhvervserfaring,
  • Dokumentation for forskningserfaring.

Ansøgningsfristen er 1. september 2017, kl. 23:59.

Materiale modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Roskilde Universitet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Ansøgningsfrist d. 01.09.2017

Ph.d. & forskning
Nordjylland
Østjylland
Østsjælland
Humaniora
IT
Naturvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Undervisning & Pædagogik
Forskning & Udvikling
Internet & Multimedia
Undervisning
Fejlmeld opslaget


Opslag oprettet d. 16.06.2017, sidst opdateret d. 16.06.2017
Roskilde Universitet (RUC) - hurtig overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Placering
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Branche

Forskning & Uddannelse

Vi lever af at sælge know-how, og vi bliver stadig bedre til det. Det sørger lærerne for.

Logo: Roskilde Universitet (RUC)
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Facebook feed
Henter facebook feed...
Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:
http://www.ruc.dk

Roskilde Universitet (RUC) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


http://ruc.jobbank.dk/job/1021695/
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT