Proceschef til Implementeringscenter for Told til den kommende Udviklings- og Forenklingsstyrelse

SKAT

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen

Som proceschef skal du stå i spidsen for designet af nye forretningsprocesser til fremtidens toldvæsen. Du skal sørge for, at fremtidens digitale og datadrevne toldvæsen designes og implementeres med afsæt i effektive processer. Processer, der betjener erhvervslivet i Danmark godt og skaber sikkerhed for borgere og virksomheder i Danmark.

Jobbet som kontorchef for forretningsprocesser
Med Investeringsplanen "Et nyt skattevæsen - Ny organisering, flere medarbejdere og velfungerende it" investeres der massivt i blandt andet data, it, flere medarbejdere og nye kompetencer på hele Skatteministeriets område.

På toldområdet betyder EU's nye toldforordning (EUTK) desuden væsentlige ændringer af det nuværende toldkodeks. Det medfører udskiftning af hovedparten af den samlede it-portefølje på toldområdet – og afledt heraf, et behov for at etablere nye forretningsprocesser. De nuværende manuelle processer skal digitaliseres og harmoniseres på tværs af EU's toldmyndigheder. Herunder kræves en ny tilgang til dataanvendelse i processer og it-systemer. Den virkelighed skal du være med til at skabe.

Du vil indgå i ledelsen i Implementeringscenter for Told (ICT) i den kommende Udviklings og Forenklingsstyrelse med reference til underdirektøren på området. Her får du chefansvaret for at designe fremtidens toldprocesser. Det skal ske med afsæt i EU kommissionens tidsplan for implementering af EUTK på en måde, så medarbejderne i Toldstyrelsen kan arbejde effektivt og sikre korrekt toldprovenu, gode vilkår for erhvervslivet, sikkerhed ved vareimport samt generelt regel-compliance. Den samlede udvikling vil ske agilt på tværs af it, data og processer. Du vil indtræde i et chefteam med fire andre kontorchefer og et implementeringscenter på ca. 100 medarbejdere.

Som kontorchef har du ansvaret for at motivere og sætte retning for medarbejderne i proceskontoret og sikre optimal ressourceallokering mod projekterne i henhold til programledelsens prioritering. Kontoret er ca. et år gammelt, og har 14 medarbejdere på nuværende tidspunkt. Yderligere rekruttering vil være nødvendig. Du vil på kort sigt have ansvaret for konsolidering af kontorets procesfaglighed. På lidt længere sigt forventes du at repræsentere et fuldt forretnings- og procesfokus i styregrupper mv. Det stiller store krav til dit overblik, grundighed og beslutningskraft. Du bliver en afgørende spiller for programmets succes – og dermed for fremtidens toldvæsen i Danmark.

Om dig
Vi forventer, at du har en relevant uddannelse på kandidatniveau f.eks. cand.scient.pol, cand.merc i supply chain eller højere uddannelse inden for spedition/shipping. Du skal derudover kunne fremvise resultater i relation til hovedparten af nedenstående punkter:

  • Optimering, automatisering og design af processer i stor skala
  • Dokumentation, visualisering og simulering af processer
  • Sammentænkning af forretningsprocesser med en samlet EA-arkitektur, dvs. forretnings-, data- og it-arkitektur
  • Agil udviklingsmetode og it-udvikling generelt
  • Ledelses- og beslutningsansvar ifbm. transformation af processer i større organisationer
  • Minimum 2 års ledelse af medarbejdere i en organisation med stort leverancepres og væsentlig kompleksitet i opgaveløsningen

Jobbet kræver, at du har gode samarbejdsevner og formår at håndtere mange interessenter, der til tider har roller og ønsker, som konflikter. Det forventes, at du kan kommunikere tydeligt og samarbejde på alle niveauer i organisationen.

Herunder er det særligt vigtigt, at du som personaleleder troværdigt evner at give dine medarbejdere ro og retning i en kompleks og hektisk hverdag.

Som person skal du være udviklingsorienteret, og finde motivationen i at indgå i et chefteam, hvor evnen til at løse udfordringer pragmatisk og tage ansvar - fælles og hver for sig - sættes højt. Du trives i et hektisk miljø, hvor du kombinerer strategisk overblik med beslutnings- og eksekveringsmod. Du skal synes, det er sjovt at arbejde under et til tider stort arbejds- og tidspres, og din energi smitter af på medarbejderne.

Ansættelsesvilkår og tiltrædelse
Ansættelse sker på åremålsvilkår i henhold til rammeaftale for kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i lønramme 37, svarende til løngruppe 1 for kontraktansatte. Hertil kommer åremålstillæg og eventuelt yderligere tillæg efter forhandling. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Tiltrædelse 1. marts 2018 eller snarest muligt.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Dit arbejdssted vil indtil videre være Kalvebod Brygge 35, 1560 København V

På sigt vil arbejdsstedet skifte til Udviklings- og Forenklingsstyrelsens lokation på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Ansøgning
Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link senest den 26. januar 2018.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte underdirektør Mads Udby Olesen på tlf. 72 38 85 03.

Der vil blive gennemført test som led i ansættelsesproceduren.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ vil SKAT fra den 1. juli 2018 blive erstattet af syv nye styrelser under Skatteministeriet, hvor Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er den ene. De nye styrelser oprettes med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver. Koncernens vigtigste opgave er at sikre, at borgere og virksomheder nemt og korrekt betaler deres skatter, afgifter og gæld til det offentlige. Du kan læse mere herom på www.fra1til7.dk.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsens kerneopgave vil være drift, vedligeholdelse og udvikling af it-systemer, behandling af data samt målrettede udviklings- og forenklingsprojekter på tværs af skatteforvaltningen. Styrelsen skal udvikle og forenkle udvalgte dele af skatteforvaltningen i samarbejde med relevante øvrige styrelser og departementet – særligt når det handler om it-systemer og processer.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Ansøgningsfrist d. 26.01.2018

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
IT
Marketing & Business
Naturvidenskab
Organisation & Ledelse
Produktion, Logistik & Transport
Samfundsvidenskab
Teknik & Teknologi
Økonomi & Revision
Data & analyse
IT - Software
Ledelse & Planlægning
Topledelse
Transport & Logistik
Økonomi & ForvaltningSKAT - hurtigt overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


SKAT
SKAT
SKAT har til opgave at sikre, at borgere og virksomheder betaler den korrekte skat inden for de rammer, politikerne sætter.

Placering
Østbanegade 123
2100 København Ø
Hele Danmark. Hovedkontor i København.
Branche

Stat, Politik & Samfund

Hvis du gerne vil spille en aktiv rolle i samfundets udvikling, er et job i centraladministrationen måske noget for dig.

Logo: SKAT
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Digital Designer i SKAT
Digital Designer i SKAT
Rie Scheuermann Christensen laver lige præcis det, hun gerne vil. Som Digital Designer i SKAT er hun brugerens advokat, når der skal udvikles digitale løsninger.
Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed
Henter facebook feed...
Instagram

Find fotos mm. på vores officielle Instagram-side.

Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.linkedIn.com/company/skat

Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.skat.dk/job

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.skat.dk/job

SKAT i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://ruc.jobbank.dk/job/1112019/
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT