Ekstern lektor med speciale inden for performativ urbanisme søges til Performance Design på RUC

Roskilde Universitet (RUC)

Ph.d. & forskning
Østsjælland

Der opslås hermed et eksternt lektorat for en 3-årig periode fra den 1. september 2018 til at varetage undervisningen i Performance Design på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH),Roskilde Universitet. Eksterne lektorater er treårige undervisningsstillinger med et variabelt timetal på max. 780 timer pr. undervisningsår.

Ansvar og opgaver
Undervisningsopgaverne består først og fremmest af vejledning af projektgrupper på kandidatuddannelsen og af kursusundervisning, begge dele med fokus på performativ urbanisme, aktivisme og begivenhedsbaseret byudvikling. Der vil også kunne blive tale om vejledning på bacheloruddannelsen. For nærmere oplysninger om faget henvises til: http://www.ruc.dk/uddannelse/fag/performance-design/ og study.ruc.dk.

Kvalifikationer
Generelt er der interesse for ansøgere, der kan bidrage til at udvikle de studerendes kompetencer inden for projektarbejde, tværfagligt samarbejde og praksisbaseret analyse. Ansøgere skal have en relevant kandidatuddannelse.

Bedømmelse
I bedømmelsen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på;

  • Erfaring med stedsspecifik undervisning
  • Erfaring med brug af performative metoder inden for byudvikling

Mere information
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til studieleder Anja Mølle Lindelof per sms på mobil 61789377, så ringer hun tilbage.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Udvælgelse til faglig bedømmelse
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse. Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgningen skal indeholde:

1. Motiveret ansøgning

2. CV

3. Dokumentation for uddannelse

4. Undervisningsportfolio (læs mere om undervisningsportfolio på Roskilde Universitet her)

5. Hvis relevant: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer

Ansøgningsfristen er 20. juli 2018.

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.


Ansøgningsfrist d. 20.07.2018

Ph.d. & forskning
Østsjælland
Humaniora
Forskning & Udvikling
Politik & Samfund
Rådgivning & Support
UndervisningRoskilde Universitet (RUC) - hurtigt overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Placering
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Logo: Roskilde Universitet (RUC)
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Facebook feed
Henter facebook feed...
Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.ruc.dk

Roskilde Universitet (RUC) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://ruc.jobbank.dk/job/1193850/
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT