Ekstern lektor i International Business Law / Erhvervsret

Roskilde Universitet (RUC)

Fuldtidsjob
Østsjælland

Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet søger ekstern lektor i International Business Law/erhvervsret fra 15. januar eller snarest muligt derefter. Stillingen er tidsbegrænset til 3 år.

Ansvar og opgaver
Den eksterne lektor forventes selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb i henhold til RUC’s regler, herunder også give forelæsninger og gennemføre eksaminer og andre evalueringer inden for emnet. Konkret vil den eksterne lektor i samarbejde med en intern fagansvarlig udvikle og gennemføre dansk og engelsksproget undervisning i international business law og i erhvervsret på bachelorniveau. Kurserne udbydes i rotation hvert forårssemester.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå af at

 • Forberede og gennemføre kursusundervisning på såvel engelsk som dansk
 • Udarbejde casemateriale
 • Klargøre fagets virtuelle undervisningsrum forud for semesterstart
 • Bruge digitale læringsværktøjer
 • Give feedback til studerende i undervisningen
 • Evaluere og kvalitetssikre undervisningen
 • Deltage i møder og gennemgå pædagogisk efteruddannelse (herunder obligatoriske introduktionskurser)
 • Rette øvelsesopgaver
 • Indgå i udarbejdelse af eksamensopgaver
 • Eksaminere
 • Evt. vejlede studerende med projektarbejde, der falder inden for dine faglige kompetencer

Efter aftale kan der blive tale om andre typer af opgaver.

Kvalifikationer
Ansøgere skal have en relevant kandidatuddannelse (cand. jur, cand.merc. jur.) eller tilsvarende, samt yderligere kvalifikationer på højt niveau. Det kunne fx være en ph.d.-grad eller flere års relevant praksiserfaring, fx opnået gennem ansættelse indenfor eller i sammenhæng til (international) erhvervsret. Vi lægger også vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner.

Bedømmelse
I bedømmelsen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på

 • Ansøgers faglige kvalifikationer, herunder evt. videnskabelig produktion
 • Erfaring med undervisning på universitetsniveau og/eller undervisning af voksne på et højt fagligt niveau og gerne på engelsk
 • Indholdet af en kort redegørelse for ansøgers undervisningsrefleksioner
 • Erfaring med digitale undervisningsværktøjer, sparring og feedback i undervisningssituationen og/eller pædagogisk/didaktisk (efter)uddannelse

Mere information
For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt professor Lisbet Christoffersen på lic@ruc.dk eller tlf. (+45) 4674-2755 eller studieleder på de erhvervsøkonomiske uddannelser Margit Neisig på neisig@ruc.dk eller tlf. (+45) 4674-3909.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Udvælgelse til faglig bedømmelse
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse. Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgning
Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

Ansøgningen skal indeholde:

1. Motiveret ansøgning

2. CV

3. Dokumentation for uddannelse

4. Undervisningsportfolio/refleksioner over egen undervisningstilgang (læs mere om undervisningsportfolio på Roskilde Universitet her)

5. Hvis relevant: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer

Ansøgningsfristen er 18. december 2018.

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.


Ansøg inden 1 dag (18.12.2018)

Angiv venligst i din ansøgning, at du har ansøgt opslaget via Move On jobbanknetværket

Fuldtidsjob
Østsjælland
Jura
Marketing & Business
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Forskning & Udvikling
Jura
Politik & Samfund
UndervisningRoskilde Universitet (RUC) - hurtigt overblik


Placering
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Logo: Roskilde Universitet (RUC)
Efterspørgsel og statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?

Facebook feed

Henter facebook feed...
Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.ruc.dk

Roskilde Universitet (RUC) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://ruc.jobbank.dk/job/1257859/
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT