Lærernes erfaringer med elever med epilepsi – kammeraternes rummelighed og det kognitive funktionsni

Specialrådgivning om Epilepsi

Studieprojekt/speciale
Storkøbenhavn

Specialrådgivning om Epilepsi oplever mange henvendelser omkring elever med epilepsi fra lærerne på landets skoler, hvorfor vi ønsker at få belyst, om elever med epilepsi er en del af fællesskabet i klassen, hvilken indsats lærerne gør for at styrke det sociale tilhørsforhold i klassen samt hvilke kognitive problemer, lærerne oplever eleverne kan have i forbindelse med epilepsien. Herunder også hvordan overleveringen sker fra lærer til lærer ved skift, da det ofte er her Specialrådgivning om Epilepsi hidkaldes til at fortælle om epilepsi – hvad gør lærerne usikre.

Uddybende beskrivelse af problemstillingen

I forbindelse med rådgivningssager i Specialrådgivning om Epilepsi, ønsker vi at opsamle viden omkring de forhold som gør sig gældende for de fagpersoner som skal varetage undervisningen for børn med epilepsi. Nogle henvendelser omhandler epilepsien og de kognitive vanskeligheder sat ind i en undervisningskontekst, andre om de sociale vanskeligheder der opstår mellem børn med epilepsi og de andre elever – hvordan skal man som lærer eller pædagog i skolen støtte relationen mv.

Vi ønsker med kortlægningen at udbrede viden fra undersøgelsen i form af artikel og informationsmateriale. Vi ønsker derfor at indlede et samarbejde med RUC studerende, som skal hjælpe os med at kortlægge denne viden og som kan hjælpe os med at få bredt denne viden ud til relevante fagpersoner mv.

Beskrivelse af virksomheden

Specialrådgivning om Epilepsi er et landsdækkende rådgivningstilbud for fagpersoner, borgere, pårørende mv. som har brug for sparring i forhold til epilepsien og de psykosociale følger lidelsen kan give. Tilbuddet om rådgivning gives under den nationale videns- og specialrådgivningsfunktion, VISO i Socialstyrelsen.

Uddybende beskrivelse af virksomheden

Specialrådgivning om Epilepsi er en del af den selvejende institution Filadelfia. Filadelfia er paraplyorganisation med fælles administration for en række institutioner, der alle bidrager til løsning af opgaver inden for sundhedsvæsnet og de tilgrænsende sociale og uddannelsesmæssige områder. Der er ansat 750 medarbejdere i organisationen. Der er 3 fastansatte socialfaglige medarbejdere i afdelingen og derudover trækker vi på fagpersoner i Filadelfia-regi, således at opgaven matches med den fagperson der bedst kvalificeret.

Ønsker til samarbejdsform

Specialrådgivning om Epilepsi samarbejder gerne med flere grupper af studerende, som fx arbejder med forskellige vinkler af kortlægningsopgaven. Vi samarbejder også meget gerne med studerende i relation til den skriftlige formidlingsopgave.

Kontaktoplysninger får I ved at kontakte Projektforum på


Løbende ansøgningsfrist

Studieprojekt/speciale
Storkøbenhavn
Administration
Humaniora
Medicinal & Sundhed
Samfundsvidenskab
Undervisning & Pædagogik
Ingen angivet
Fejlmeld opslaget


Opslag oprettet d. 09.06.2016, sidst opdateret d. 19.09.2017
Studie- og Karrierevejledningen – RUC - hurtig overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Placering
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Branche

Forskning & Uddannelse

Vi lever af at sælge know-how, og vi bliver stadig bedre til det. Det sørger lærerne for.

Logo: Studie- og Karrierevejledningen – RUC
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:
https://www.ruc.dk/uddannelse/studie-og-karrierevejledning-paa-ruc/

Studie- og Karrierevejledningen – RUC i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


http://ruc.jobbank.dk/job/866701/
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT