Hvordan engageres offentligheden i, at Artsportalen bliver det digitale mødested for alle danskere,

Miljøstyrelsen

Studieprojekt/speciale

Kort beskrivelse af problemstillingen
Formålet er at analysere, hvilke digitale kommunikationsredskaber fx community funktioner, tiltag mv, der vil medvirke til at engagere og involvere borgere, der søger viden om arter og samtidig få dem til at bruge artsportalen til aktivt at indberette observationer om fund af plante- og dyrearter i den danske natur.

Uddybende beskrivelse af problemstillingen
I forbindelse med lancering af en ny Artsportal, ønsker styrelsen at engagere og involvere de borgere, som søger efter viden om arterne i den danske natur. Vi ønsker bud på, hvordan vi bedst når ud til kommende brugere, og hvad der får dem til at blive ”hængende” på artsportalen, giver dem lyst til at indberette artsobservationer og i det hele taget fange en nysgerrighed om den danske natur, som de ønsker at forfølge.

Kommende brugere er en meget bred kundegruppe spændende fra forskere, kommunale sagsbehandlere, biologistuderende, biologi-folkeskolelærer og deres elever, naturforeninger og naturinteresserede borgere. Vi ønsker især en analyse af, hvordan vi kan inddrage og fastholde de naturinteresserede borgere. Miljøstyrelsen ønsker derfor et samarbejde med RUC studerende, som kan hjælpe styrelsen med at få større viden om vores kundegruppe - hvordan vi fastholder deres interesse og får dem til at deltage aktivt. Vi vil gerne understøtte de gængse social media motivatorer, fx deling, anerkendelse, tag/likes, identitetsskabende, selvpromovering, relationsskabende, men også gerne forslag til nytænkning. Desuden ser vi gerne, at de studerende hjælper os med konkrete forslag til, hvad en communitybaseret Artsportal skal kunne.

Beskrivelse af Virksomheden
Miljøstyrelsen er en styrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet på omkring 1000 medarbejdere. Styrelsen arbejder overordnet for grøn velfærd indenfor lovgivning, administration og ministerbetjening indenfor natur- og miljøområdet.

Uddybende beskrivelse af opgaven
Miljøstyrelsen er bl.a. overordnet statslig myndighed for naturbeskyttelse og friluftsliv, klimatilpasning, natur – og grundvandsovervågning, luft- og støjforurening, ressourcer og affald. Opgaven med Artsportalen hører under kontoret Naturbeskyttelse, som arbejder med en lang række opgaver indenfor.

Miljøstyrelse er fordelt på 10 enheder over hele landet og har hovedkontor på lokaliteter i København.

Ønsker til samarbejdsform
Miljøstyrelsen samarbejder gerne med flere grupper af studerende, der fx arbejder med forskellige vinkler inden for emnet.

Ønsker du at få udleveret kontaktoplysningerne, skal du sende en mail til .


Løbende ansøgningsfrist

Studieprojekt/speciale
Ingen angivet
Elektro & Telekommunikation
Humaniora
Sprog, Media & Kommunikation
Ingen angivet
Fejlmeld opslaget


Opslag oprettet d. 13.02.2017, sidst opdateret d. 15.02.2017
Studie- og Karrierevejledningen – RUC - hurtig overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Placering
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Branche

Forskning & Uddannelse

Vi lever af at sælge know-how, og vi bliver stadig bedre til det. Det sørger lærerne for.

Logo: Studie- og Karrierevejledningen – RUC
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:
https://www.ruc.dk/uddannelse/studie-og-karrierevejledning-paa-ruc/

Studie- og Karrierevejledningen – RUC i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


http://ruc.jobbank.dk/job/967295/
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT